ગુજરાત સરકારની સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજના | Gujarat Self Employement Scheme Loan

ગુજરાત સરકારની સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજના | Gujarat Self Employement Scheme Loan | Loan for Business | Gujarat Govt Loan Scheme

ગુજરાત રાજ્યના દરેક લોકોની પ્રગતિ માટે સરકાર પ્રયત્નશીલ રહી છે. પ્રજાના કલ્યાણ માટે અનેક યોજનાઓ ચલાવી રહી છે. પ્રજાને લોનરૂપી સહાય કરીને મદદરૂપ બની રહી છે. યુવાનો તથા મહિલાઓ પોતઆનો સ્વતંત્ર બિઝનેસ શરૂ કરી શકે, તે માટે Gujarat Self Employement Scheme Loan રૂપે સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજના અમલમાં મુકેલ છે.

આજે આપણે ગુજરાત સરકાર ની સ્વરોજગાર લક્ષી લોન યોજનાની વિગતે માહિતી રજૂ કરવાના છીએ. સ્વરોજગારી હેઠળ વ્યક્તિગત ધિરાણ તમે વિવિધ કામો માટે લઈ શકાય જેની આ આર્ટીકલમાં જણાવીશુંં.

Gujarat Self Employement Scheme Loan

સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજના

ગુજરાત સરકારનાં સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: સશપ/122017/ 568451/A, Date:30/09/2017ના મુજબ ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમની રચના કરવામાં આવી છે. જેમાં બિનઅનામત વર્ગમાં સમાવિષ્ટ જાતિઓના શૈક્ષણિક અને આર્થિક ઉત્કર્ષ માટે સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાંક:EBC/102018/814/A.1, Date:-15/08/2018ના મુજબ સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજનામાં બિનઅનામત વર્ગના વ્યક્તિઓ જે નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગતા હોય તેવા અરજદારો માટે યોજના અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે.

જે મુજબ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:EBC/102019/MR-125/A.1, Date:30/08/2022 મુજબ સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજના હેઠળ લાભ લેવા ઈચ્છતા લાભાર્થીઓની પસંદગી ઝડપી કરી શકાય તેમજ સમયનો વ્યય થતો અટકાવી શકાય, તે હેતુથી અરજદારોની પસંદગી ડ્રો સિસ્ટમથી કરવા મંજુરી મળેલ છે.

યોજનાનું સ્વરૂપ/ લોન સહાયના ધોરણો

 • રીક્ષા, લોડીંગ રીક્ષા, મારૂતી ઈકો, જીપ-ટેક્ષી વગેરે સ્વરોજગારલક્ષી વાહનો માટે ઓનરોડ યુનિટ કોસ્ટ.
 • વ્યવસાય જેવા કે કરીયાણાની દુકાન, મેડીકલ સ્ટોર, રેડીમેડ ગારમેન્ટ સ્ટોર, બુક સ્ટૉર વગેરે કોઈપણ સ્વરોજગાર વ્યવસાય માટે રૂ.10.00 લાખ સુધી અથવા ખરેખર થનાર ખર્ચ એ બે પૈકી જે ઓછું હોય તે લોન પેટે નિગમ તરફથી આપવામાં આવશે.
 • ઉપરોકત યોજના માટે લોન વાર્ષિક 5 ટકાના સાદા વ્યાજે મળવાપાત્ર થશે. મહીલાઓ માટે 4 ટકાના સાદા વ્યાજે લોન મળવાપાત્ર થશે.
 • ટ્ર્રાન્સપોર્ટ, લોજીસ્ટીક, ટ્રાવેલર્સ,ફૂડ કોર્ટ વગેરે વ્યવસાય માટે વાહન જરૂરી સ્ટ્રક્ચર સહીત મેળવવા માટે બેન્કમાંથી રૂ.6.00 લાખની લીધેલ લોન ઉપર 5 ટકા વ્યાજ સહાય મળવાપાત્ર થશે.

સ્વરોજગારલક્ષી યોજનામાં પાત્રતા

 • અરજદાર ગુજરાતના વતની હોવા જોઈએ અને બિનાઅનામત વર્ગનાં હોવા જોઈએ.
 • અરજદારની ઉંમર 18 વર્ષ થી 50 વર્ષ સુધીની હોવી જોઈએ.
 • ધિરાણનો વ્યાજ દર વાર્ષિક 5% સાદા વ્યાજ અને મહીલાઓ માટે 4% રહેશે. પ્રતિ વર્ષ જેટલું ધિરાણ આપવામાં આવશે તે મુજબ જ સાદુ વ્યાજ ગણવામાં આવશે.
 • કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ. 6.00 લાખ કે તેથી ઓછી ધરાવતા હોવા જોઈએ.

સ્વરોજગાર લક્ષી લોન યોજના માટેના ધિરાણના માપદંડ

 • વાહન માટેની લોનની યોજનામાં અરજદાર પાસે વાહન ચલાવવાનું પાકુ લાયસન્સ હોવું જોઈએ.
 • નાના વ્યવસાય માટે નિયમોનુસાર જરૂરી રજીસ્ટ્રેશન હોવું જોઈએ.
 • મેળવેલ વાહન નિગમની તરફેણમાં ગીરો(H.P.) કરવાનું રહેશે.
 • વાહન મેળવ્યાના ત્રણ માસ પછી 5 વર્ષ ના એક સરખા માસિક હપ્તામાં લોન ભરવાની રહેશે.
 • નાના વ્યવસાય લોન મેળવ્યાનાં ત્રણ માસમાં શરૂ કરવાનો રહેશેતથા વ્યવસાય શરૂ કર્યા બાદ ત્રણ માસ પછી 5 વર્ષના એક સરખા માસિક હપ્તામાં લોનની વસૂલાત કરવામાં આવશે.
 • લોનની રકમ રૂ. 7.50 લાખ કે તેથી ઓછી હોય તો ધિરાણની રકમથી દોઢ ગણી કિંમતની લાભાર્થીની પોતાની કે તેના સગા સંબંધીની મિલકત પર બોજાનોંધ કરાવવાની રહેશે.
 • લોનની કુલ રકમ રૂ.7.50 લાખ કરતા વધતી હોય તો તે કુલ રકમ જેટલી રકમની પોતાની અથવા અન્ય કોઈ સગા સંબંધીને સ્થાવર મિલ્કત નિગમની તરફેણમાં ગીરો કરવાની રહેશે.
 • દરેક લોન લેનારે નિગમની તરફેણમાં સહી કરેલા પાંચ બ્લેન્ક ચેક આપવાના રહેશે.

Read More:- How to check IPO Allotment Status of any company | કેવી રીતે IPO Status Check કરવું?

આ પણ વાંચો- Baroda Digital Pre-Approved Personal Loan | બીઓબી પૂર્વ મંજૂર પર્સનલ લોન

લોન મેળવવા મહત્વના જરૂરી આધારો

 • શૈક્ષણિક લાયકાત
 • ઉંમરનો પુરાવો
 • આધારકાર્ડ
 • અરજદારનુ નામ હોય તેવુ રેશનકાર્ડ
 • રહેઠાણનો પુરાવો
 • બિન અનામત વર્ગનુ પ્રમાણપત્ર
 • કુટુંબની આવકનો દાખલો
 • આઈ.ટી.રીટર્ન, (તમામ- PAGE) ફોર્મ-16
 • ધંધાના સ્થળનો આધાર
 • ધંધાના અનુભવનો આધાર
 • પિતા/વાલીની મિલ્કત બોજો/મોર્ગેજ કરવાનું સંમતિપત્ર ( પરિશિષ્ટ-3)
 • અરજદારના બેંક પાસબુકની પ્રથમ પાનાની ઝેરોક્ષ નકલ ( આઈ.એફ.સી કોડ સહિત)

સ્વરોજગાર લક્ષી લોન યોજના માટેની શરતો

 • સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજના હેઠળ લોન મેળવવા ઇચ્છુક લાભાર્થીઓ સમયમર્યાદામાં અરજી કરી શકશે.
 • સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજના હેઠળ અરજી કરવા માટે અત્રેનું પોર્ટલ સમયમર્યાદા જ સુધી ચાલુ રહેશે.
 • વર્ષ:૨૦૨૨-૨૩ માટે સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજના હેઠળ 2500 લાભાર્થીઓનું લક્ષ્યાંક નિયત કરવામાં આવેલ છે.
 • લોન યોજના માટે લાભાર્થીની પસંદગી ડ્રો સિસ્ટમથી કરવામાં આવશે.
 • લોન યોજના માટે એક કુટુંબ માંથી એક જ વ્યક્તિને આ યોજનાનો લાભ મળી શકશે.
 • લોન યોજના માટે એક જ ગામના મહત્તમ પાંચ લાભાર્થીઓની પસંદગી કરવામાં આવશે.
 • ડ્રો માટે રજુ થયેલ અરજીઓ પૈકી લઘુત્તમ 10% જેટલી મહિલાઓની અરજીઓને અગ્રતા આપવામાં આવશે.
 • નિયત કરાયેલ વ્યવસાયો માટે જીલ્લાદીઠ એક વ્યવસાય માટે મહત્તમ 20 (વીસ) લાભાર્થીઓની પસંદગી કરવામાં આવશે.
 • લોન યોજના માટે અરજદાર દ્ધારા અરજી કન્ફર્મ થયા ૫છી, અત્રેનાં નિગમ દ્ધારા ડ્રો સિસ્ટમથી પસંદગી પામેલ અરજદારને ઓનલાઇન સબમિટ કરેલા દસ્તાવેજોની ચકાસણી કર્યા ૫છી સૈધ્ધાંતિક મંજુરી/નામંજૂર/પૂર્તતા ની જાણ સીધી અરજદારને E-Mail/SMS થી લાભાર્થીને મોકલવામાં આવશે.
 • અરજદારને મળેલ પૂર્તતાની વિગતો દિન-7 માં પૂર્ણ કરી માંગેલ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ ઓનલાઇન અ૫લોડ કરવાનાં રહેશે.
 • નિગમ દ્ધારા સૈધ્ધાંતિક મંજુરી અપાયેલ અરજદારે મંજૂરીના ૫ત્રથી માંગેલ જરૂરી સાધનિક પુરાવાઓ ઓનલાઇન અ૫લોડ કરી તેનું જે જિલ્લામાં રહેઠાણ હોય તે જિલ્લા મેનેજરની કચેરી એ અરજીની પ્રિન્ટ તથા જરૂરી આધાર પુરાવા 20(ત્રીસ) દિવસમાં જમા કરવાના રહેશે.
 • લોનની રકમ આધાર કાર્ડ સાથે જોડાણ કરેલા સક્રિય (active) બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.
 • હવે પછી થી અરજીની વિગતોની જાણ SMS/E-MAIL થી કરવાની હોય આપનો મોબાઇલ નંબર અને E-MAIL બદલાયેલ હોય તો આ અંગે જાણ અત્રેનાં નિગમની કચેરીએ જાણ કરવાની રહેશે.
 • અરજદારે અરજી મંજુર થયેથી બોજાનોંધ/ મોર્ગેજ દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.
 • નિગમની તરફેણમાં 5 (પ્રિન્ટેડ નામ વાળા)ચેક રજુ કરવાના રહેશે.
ગુજરાત સરકારની સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજના | Gujarat Self Employement Scheme Loan
સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજના | Gujarat Self Employement Scheme Loan
WhatsApp Group જોડાઓ. Join Now

સ્વરોજગાર લક્ષી લોન યોજના માટે કેવી રીતે અરજી કરશો ?

 • સ્વરોજગાર લક્ષી લોન યોજના માટે અરજી કરવી સરળ છે. જે તમે ઓનલાઈન કરી શકો છો. વધુ માહિતી માટે અહીં આપેલ માર્ગદર્શિકા જોઈ શકો છો. અહીં ક્લીક કરો….

આ પણ વાંચો- Gold Loan vs. Personal Loan: Which Is Better । ગોલ્ડ લોન કે પર્સનલ લોન સારી?

Useful Important Link

E-samaj Portal Linkઅહી કલીક કરો…
સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજના માહિતીઅહી ક્લીક કરો…
Join Whats App GroupJoin Now
Home PageMore Details…
Useful Important Link

Last Word – Gujarat Self Employement Scheme Loan

આ આર્ટીકલથી અમે વાંચકોના લાભકારક આર્ટીકલ Gujarat Self Employement Scheme Loan ની સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે. જે આપ જેવા વાંચકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે તેમ છે. આશા રાખી શકીએ છીએ તમને અમારા દ્વારા લખાયેલ આર્ટીકલ જરૂર પસંદ પડ્યો હશે. આ આર્ટીકલને સોશીયલ મિડિયા પર જરૂરથી Share કરજો. જેથી જે-તે લોકોને જરૂર મદદ મળી શકે છે.

કોઈ અજાણી વ્યક્તિ KYC ના નામે તમારો એકાઉન્ટ નમ્બર કે OTP માંગે તો ક્યારેય આપશો નહિ.  બેન્ક કે સરકાર ક્યારેય ફોન પર તમારો OTP કે એકાઉન્ટ ની વિગતો માંગતી નથી.

મિત્રો હજુ પણ તમારા મનમાં કોઈપણ પ્રકારનો આ આર્ટીકલ Gujarat Self Employement Scheme Loan ને લગતો સવાલ હોય, તો તમે નીચે આપેલા કમેન્ટ બોક્ષમાં કમેન્ટ કરીને અથવા Contact us પૂછી શકો છો. અને મિત્રો આ પોસ્ટ દ્વારા મળેલી જાણકારી તમને સારી અને ઉપયોગી લાગી હોય તો, તમારા મિત્રો સાથે જરૂર Share કરો.

2 thoughts on “ગુજરાત સરકારની સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજના | Gujarat Self Employement Scheme Loan”

 1. જે મજૂર વર્ગ છે તેમના માટે બે જમીન તેમજ બેન્ક માં ખાતું તેમને રહેવા માટે પ્લૉટ પણ નથી હોતાં વળી તમે જે રોજગાર બતાવ્યા તેમનો પહોંચ થી બહાર છે મજુર બાઈઓ માટે કંઇક સરલ યોજના બનાવો

  Reply

Leave a Comment

close button